Veerstraat, recensies

De pers over Veerstraat:
Net als bij Szymborska proef je een soort begrijpend mededogen voor de menselijke absurditeit […]. Sensitieve, rake poëzie […]. – Rob Schouten in Vrij Nederland
[…] een laat, maar dan ook rijp debuut. Een enkel vers daargelaten is de stijl steeds beheerst, raakt de formulering de kern, en is de beeldspraak ongezocht. – Arie van den Berg in NRC Handelsblad

Home